Reklamace

Provozovatel serveru TrhKnih.cz není prodejcem zboží ani jeho kupujícím.

Kupní smlouva vzniká vždy mezi prodávajícím uživatelem a kupujícím uživatelem a to v momentě potvrzení a zaplacení objednávky.

Reklamační řád rozlišuje dva základní typy reklamace:

Reklamace z pohledu kupujícího

Kupující může reklamovat zejména objednávku, která:

  • nebyla doručena
  • byla doručena neúplná a to bez předchozí domluvy s prodávajícím
  • pokud zásilka obsahuje zcela jiné zboží, než objednávka
  • obsahuje zboží ve stavu, který je v rozporu s popisem v původní nabídce prodávajícího

Reklamace z pohledu prodávajícího

Prodávající může reklamovat zejména objednávku,

  • které nebylo možné z vážných důvodů vyhovět
  • která nebyla kupujícím převzata

K vyřízení reklamace od vás budeme potřebovat tyto informace:

  • vaše jméno a příjmení
  • zda jste v roli kupujícího, nebo prodávajícího
  • číslo objednávky
  • popis problému

Pro reklamaci prosím použijte kontaktní formulář nebo volejte na tel. +420 777 342 491 (Po-Pá 10-18 hod.).

Vrácení peněz

Až do momentu doručení zboží kupujícímu se peníze nachází v úschově portálu TrhKnih.cz. Kupující má právo na vrácení peněž, pokud zboží není doručeno. Má také právo na vrácení odpovídající části peněz, pokud je doručena jen část zboží.

V případě kladného vyřízení reklamace se peníze vrací bezhotovostním bankovním převodem na účet kupujícího, případě vrácením přes operátora platebních karet, pokud kupující zaplatil platební kartou.

Vrácení zboží

Na vrácení zboží nemá kupující nárok.

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím není smlouvou uzavíranou se spotřebitelem ve smyslu § 1810 zákona č. 89/2012 Sb (nového občanského zákoníku). Uživatelé serveru TrhKnih.cz jsou fyzickými osobami, které nejednají v rámci obchodní nebo podnikatelské činnosti a proto kupujícímu nevzniká nárok na vrácení zboží do 14 dnů.