DAC7 na Trhu knih - Trh knih - online antikvariát

DAC7

Tato stránka popisuje dopady Evropské směrnice Rady 2021/514/EU ze dne 22. března 2021, ve zkratce známé jako DAC7.

Co je DAC7

Jde o novelu směrnice Rady Evropské unie přejatou do českého práva v rámci zákona č. 164/2013 Sb., která má dopad na všechny provozovatele on-line tržišť. Tedy i na Trh knih.

Tato směrnice ukládá provozovateli Trhu knih hlásit jednou ročně finančímu úřadu prodejce, kteří přesáhli určitý finanční nebo početní limit svých prodejů.

Prvním kalendářním rokem, za který hlášení podáváme, je rok 2023.

Nejčastější otázky

Na Trhu knih pouze nakupuji. Týká se mě DAC7?

NE, dopady DAC7 jsou pouze na prodejce v rámci portálu Trh knih.

Pokud na Trhu knih pouze nakupujete, nenahlásíme o vás Finančnímu úřadu žádné informace.


Jsem podnikatel, OSVČ, s.r.o. Týká se mě DAC7?

ANO, DAC7 nám ukládá nahlašovat na FÚ všechny prodejce bez rozdílu právní formy, pokud překročí limity pro hlášení.

Jestliže však podnikáte, pravděpodobně již podáváte daňové přiznání a finanční správa o vás ví. Z našeho hlášení se tak pouze oklikou dozví, jaká je část struktury vašich příjmů - tj. prodej knih přes Trh knih.


Jak zjistím, zda mě nahlásíte FÚ?

Pokud prodáváte na Trhu knih knihy a za rok 2023 jste překročili limity, které jsou obrat nad 2.000 EUR nebo 30 dokončených transakcí (prodejů).

Nejsnáze to zjistíte kliknutím na následující tlačítko, které vás přenese do sekce Prodáno a nastaví v časovém filtru rozsah celého roku 2023, tudíž vypíše všechny vaše dokončené prodané objednávky za rok 2023 a zobrazí na konci přehledovou tabulku s rozhodnou částkou:

Zjistit moji celkovou tržbu za 2023

Příklad:
příklad přehledové tabulky tržeb v sekci Prodáno

Poznámka: informační rámeček o rozhodné částce vzhledem k DAC7 se zobrazí v sekci Prodáno pouze pokud v časovém filtru vyberete rozsah celého kalendářního roku.


Zahrnuje se do limitu 2.000 EUR poštovné?

Ano, za rok 2023 je rozhodující částka vč. poštovného. Situace se může změnit od roku 2024, kdy zvažujeme zprostředkovávat i dopravu a hradit Zásilkovně i Balíkovně poštovné napřímo pod subjektem Trhu knih. Tato funkce bude dobrovolná. Pak by se poštovné do limitu nezapočítávalo.


Zahrnuje se do limitu 2.000 EUR provize Tru knih?

Ne, od celkového objemu prodejů se odečte naše provize a rozhodující je částka, která Vám byla fakticky vyplacena na účet,. resp. uvolněna (připsána) na uživatelský účet Trhu knih.


Jakým kurzem přepočtete limit 2.000 EUR na České koruny?

Kurzem 24 CZK/EUR, který odpovídá s pouze velmi malou odchylkou průměrnému kurzu těchto měn za rok 2023.

Rozhodná částka za rok 2023 je tedy na Tru knih stanovena na 48.000,- Kč.


Jaké údaje o mně nahlásíte FÚ?

V případě fyzických osob se jedná o :

 1. jméno a příjmení
 2. adresa
 3. IČO, pokud jej máte
 4. DIČ, pokud jste plátcem DPH
 5. datum narození
 6. souhrnnou částku celkové ceny nestornovaných objednávek za rok 2023 vč. poštovného a bez naší provize
 7. celkový počet nestornovaných objednávek za rok 2023
 8. všechny bankovní účty, na které jste si peníze za rok 2023 nechali vyplatit

V případě právnických osob se jedná o :

 1. název
 2. sídlo
 3. adresu provozovny
 4. IČO
 5. DIČ, pokud je plátcem DPH
 6. souhrnnou částku celkové ceny nestornovaných objednávek za rok 2023 vč. poštovného a bez naší provize
 7. celkový počet nestornovaných objednávek za rok 2023
 8. všechny bankovní účty, na které si subjekt peníze za rok 2023 nechal vyplatit


Potřebuji změnit údaje ve svém profilu

Pokud dosáhnete limitu a stanete se předmětem hlášení DAC7, v polovině ledna 2024 vám zašleme emailem formulář, kde budou předvyplněné údaje z vašeho profilu a budete je moci upravit pro účely hlášení DAC7.


Na Trhu knih prodává i moje manželka, bratr (jiný rodinný příslušník). Jaké to má na nás dopady?

Kontrolu limitu uplatníme na každý uživatelský účet zvlášť. Spojené nebo příbuzné osoby nijak neposuzujeme.

Příklad 1: pan Jan Novák má účet na Trhu knih a za rok 2023 prodal knihy o celkové ceně 70.000 Kč vč. poštovného.

Jan Novák
A. Celková tržba70 000 Kč
B. Z toho doprava (cca 20 %)14 000 Kč
C. Provize Trhu knih (25 % z ceny bez dopravy)14 000 Kč
Rozhodná částka (A - C)56 000 Kč

Odečteme provizi Trhu knih, která pro jednoduchost tvořila 14.000 Kč. Výsledná částka 56.000 Kč přesahuje limit 2.000 EUR a pana Jana Nováka zahrneme do hlášení.


Příklad 2:Paní Eva Nováková, manželka pana Jana Nováka, má na účet na Trhu knih a za rok 2023 prodala knihy o celkové ceně 55.000 Kč vč. poštovného.

Eva Nováková
A. Celková tržba55 000 Kč
B. Z toho doprava (cca 20 %)11 000 Kč
C. Provize Trhu knih (25 % z ceny bez dopravy)11 000 Kč
Rozhodná částka (A - C)44 000 Kč

Poštovné tvořilo pro jednoduchost 11.000,- Kč. Provize Trhu knih z částky bez poštovného tvořila 11.000 Kč. Když ji odečteme z celkové tržby, dostaneme částku 44.000 Kč, která nepřesahuje limit 2.000 EUR a paní Evu Novákovou nezahrneme do hlášení.

V tomto kontextu doporučujeme zkontrolovat, že uživatelský účet nechává vyplácet peníze jen na bankovní účet svého majitele, nikoli na jiného rodinného příslušníka. Tak je to ostatně vyžadováno i v obchodních podmínkách Trhu knih.


Jak nahlášení probíhá?

Trh knih má podle směrnice DAC7 povinnost do 31. ledna 2024 odeslat na Specializovaný finanční úřad elektronický soubor se souhrnným hlášením o všech prodejcích, kteří překročili limit.

Půjde o XML soubor zaslaný pravděpodobně z naší datové schránky.


Zjistí FÚ z hlášení, kolik knih nebo které knihy jsem prodal?

Ne, nahlašujeme pouze počet transakcí (nestornovaných objednávek). Počet prodaných položek knih ani konkrétní tituly nejsou předmětem hlášení.


Jak FÚ údaje o mně využije?

To je velká neznámá a ukáže až praxe, jaké dopady na fyzické osoby nepodnikající to bude mít. Dosažení limitu pro zahrnutí do hlášení DAC7 neznamená automaticky, že vám vznikla daňová povinnost. Pokud jste nepodnikatel a daňová správa vás ohledně prodejů z Trhu knih, Vintedu nebo Aukra kontaktuje, budeme moc rádi, pokud nám to soukromě napíšete a podělíte se o průběh komunikace.


Jak zajistím, abych se za rok 2024 vešel do limitu?

Sledujte svoje prodeje v sekci Prodáno a v momentě, kdy se budete limitu blížit, pozastavte svoje inzeráty.


Jsem povinen/povinna z prodejů na Trhu knih zaplatit daň z příjmu?

Případ každého prodejce je individuální a Trh knih nemůže poskytovat daňové poradenství. Pokud se vaše příjmy z prodejů na Trh knih pohybují v desítkách tisíc, doporučujeme oslovit daňového poradce. V obecné rovině rozebírá situaci ohledně nárazových, příležitostných prodejů, prodejů dědictví a darů a osvobozených příjmů stránka o DAC7 na Aukru ve své druhé polovině.

Dotazy

Pokud jste zde nenašli odpověď na svoji otázku, prosím pošlete nám email na info@trhknih.cz a do předmětu uveďte „DAC7“ a my se jej pokusíme odpovědět.

Nemůžeme vám však poskytnout daňové poradenství. Tj. neposuzujeme, zda máte povinnost podat ve vašem konkrétním případě daňové přiznání a jak jej vyplnit.

Odkazy na další zdroje